Spørsmål og svar
Arenaer
 
 

Kompakte Vinterleker
  • Ca 80 prosent av øvelsene innenfor en halvtime fra deltagerlandsbyen i Trondheim
  • Blant de 66 øvelsene i Trondheimsregionen vil 54 finne sted innenfor ca 10 minutters reise fra deltagerlandsbyen
  • Øvrige øvelser samlet på ett sted – Oppdal
  • De fleste øvelser fra Oppdal innenfor gåavstand
  • Gåavstand fra deltagerlandsbyen til åpnings- og avslutningsseremoniene
  • Kort avstand fra deltagerlandsbyen til arena for medaljeseremonier (Torget), gåavstand mellom disse på Oppdal
  • Gåavstand mellom medielandsbyer og mediesentra i Trondheim
  • Jernbanestasjon Lerkendal i gåavstand fra mediesentra og medielandsbyer