Spørsmål og svar
Arenaer
 
 

Oppsummering – innkvartering
  • Trondheim vil 2018 ha tilstrekkelig kapasitet til et OL-arrangement.
  • Deltakere og media vil få innkvartering av høy standard med meget sentral lokalisering.
  • Trondheim vil enkelt kunne skaffe gode innkvarteringsløsninger for andre grupper.
  • Trondheim vil ha god kapasitet til å innkvartere et stor antall tilreisende publikum.

Innkvarteringsplan – innenfor IOCs krav
Antall rom
Deltakerlandsby Oppdal
825
Deltakerlandsby Trondheim
2.700
Mediainnkvartering Oppdal
2.500
Mediainnkvartering Trondheim
7.500
Hotell/kommersielle rom Oppdal
2.000
Hoteller Trondheim
4.700
Storgårder i Trondheimsområdet
1000
TOBB utleieboliger
800
Studentboliger eksisterende
775

Til sammen

22.800


Innkvartering øvrige grupper
(Antall senger)
Frivillige bor privat i Trondheim/Oppdal
20.000
Leiligheter og hus i Trondheim
4.000
Brakkerigg Aker/Verdal
1.000
Hytter Oppdal
1.000
Militærleir
2.000
Cruiseskip
2.000


Øvrig innkvarteringskapasitet (senger)
innenfor 2 timers reisetid
Hoteller utenfor 50 km
2.000
Utleieenheter Oppdal
6.000
Storgårder Trøndelag
1.000
Hytter utenom Oppdal
Kommersielle senger Åre
22.500