Spørsmål og svar
Arenaer
 
 

Kompakte Vinterleker

3 SENTRA FOR SKI/SKISKYTING + BOB / AKING
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018 ETTERBRUK
OPPDAL ALPINT
Hovden
Kinnpiken
Alpint Paralympiske
Vinterleker
Eksisterende
alpinanlegg
Tilpasning av eksisterende, og anlegg av nye traseer Alpinanlegg
BOB / AKING
Fritidsparken
Regulert
Idrett / fritid
Nytt anlegg Idrett / turisme
VASSFJELLET
Klæbu kommune
Freestyle
Snowboard
Eksisterende
anlegg
Nye traseer /
Nedfarter
Anlegg for alpint, freestyle og snowboard
GRANÅSEN
Trondheim
Kommune
Hopp
Langrenn
Kombinert
Skiskyting
Langrenn og skiskyting Paralympiske Vleker
Eksisterende
anlegg
Oppgradering
og nybygg
Helårsanlegg for idrett, fritid, turisme


HALLER
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018 ETTERBRUK
LEANGEN
Trondheim
ISHOCKEY
KUNSTLØP
KORTBANE
KJELKEHOCKEY
(Paralympiske
Vinterleker)
Eksisterende
område med
idrettsanlegg
2 nye haller.
Trening i eksisterende haller.
Fleridretttshaller, kombinasjon med kommersielt anlegg for travsporten, andre
arrangementer
BRATTØRA
Trondheim
HURTIGLØP Område for byutvikling Ny hall Idrett, kongress, messer, andre arrangementer
TILLER
Trondheim
ISHOCKEY Område for bydels-
utvikling
Ny hall og temporær treningshall Idrettshall for bydelene
Treningshall flyttes til Steinkjer el. Levanger
STJØRDAL CURLING
RULLESTOLCURLING
(Paralympiske
Vinterleker)
Område for
idrettsanlegg
Ny hall Flerbrukshall for idrett


SEREMONIER
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018 ETTERBRUK
LERKENDAL
Trondheim
Åpnings- og
avslutnings-
seremonier
Lerkendal
stadion - RBK
Leie / tilpasning RBKs stadion
TORGET
Trondheim
Medalje-
seremonier
Bytorg Tilpasning Bytorg
TORGET
Oppdal
Medalje-
seremonier
Bytorg Tilpasning Bytorg


DELTAGER- OG MEDIELANDSBYER
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018 ETTERBRUK
TEMPE VEST
Trondheim
DELTAGER
LANDSBY
Planlagt
byutvikling
Nye boliger Boliger og bydelssener
LERKENDAL / SORGENFRI
Trondheim
MEDIE-
LANDSBYER
Planlagt fortetting/
byutvikling
Nye boliger
Studentboliger
Boliger og studentboliger,
NTNU-arealer
HOVDEN
Oppdal
DELTAGER
LANDSBY
Planlagt
Utbygging
Nytt leilighets-anlegg Utleie, bolig, fritidsbolig


RTV- OG PRESSESENTER
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018

ETTERBRUK

GLØSHAUGEN
Trondheim
RTV-senter Planlagt
utvidelse NTNU
Nytt under-visningsbygg Undervisning
GLØSHAUGEN
Trondheim
Presse-
senter
Realfagbygget, NTNU Leie Realfagbygget,
NTNU


ANDRE ARENAER
STED IDRETT / ARENA STATUS 2006 LØSNING 2018 ETTERBRUK
BRATTØRA
Trondheim
Overnatting og adm. senter for IOC, IF, NOC Hotell vedtatt
bygget
Leie Hotell
MIDTBYEN
Trondheim
Hospitality-
senter
Planlagt fortetting Leie Kjøpesenter,
Næringsformål
(under utredning)
SVEBERG
Malvik kommune
Akkrediterings-
senter
Planlagt
nybygg
Leie Industribygg